Nasimi Lyrics – Sami Yusuf

Description
The lyrics of this song come from the poetry of the 14th century mystical poet Nasimi, who was one of the first literary figures to compose in Azerbaijani. The composer sets an ecstatic mood in this new piece in Shur mugham that evokes Sufi ceremonies through high-energy percussion and dazzling avaz sections. The musical narrative is majestic, powerful, and intensely beautiful.

[Azerbaijani] Nasimi Lyrics

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam

Kövni-məkandır ayətim
Zatidürür bidayətim
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam

Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam

Gənci-nihan mənəm mən uş
Eyni-əyan mənəm, mən uş
Gövhəri-kan mənəm, mən uş
Bəhrəvü kana sığmazam

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam
Sığmazam

Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam

Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam

[Arabic Translation] Nasimi Lyrics

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
انا السهم وانا القوس وانا العجوز وانا الشاب
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
انا الذرة وانا الشمس ، انا اربعة وخمسة كما ستة
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
لا تنظر لوجهي لتعرف وصفي فلا وصف يتسع لي
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
انا الأدغال المحترقة وانا الحجر الذي صعد الى الجنة
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
انا الذرة وانا الشمس ، انا اربعة وخمسة كما ستة
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
لا تنظر لوجهي لتعرف وصفي فلا وصف يتسع لي
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün
أوجدتني بكاف ونون (كن) وأظهرت نفساً في داخلي
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
تعرفني من هذه العلامة ولكني احذر فلا علامة قادرة على احتوائي
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
انا السهم وانا القوس وانا العجوز وانا الشاب
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
انا الكنز الأبدي لكن لا كنز يقدر على احتوائي
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
الحقيقة قد تظهر يوماً نسيمية ، هاشمية او قرشية
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
انا السهم وانا القوس وانا العجوز وانا الشاب
Dövləti-cavidan mənəm
انا الكنز الأبدي
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
الحقيقة قد تظهر يوماً نسيمية ، هاشمية او قرشية
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
علامات قوتي تحتوي الوجود ، لكن لا آيات قادر على احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
انا السهم وانا القوس وانا العجوز وانا الشاب
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
انا الكنز الأبدي لكن لا كنز يقدر على احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي

Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Kövni-məkandır ayətim
كينونتي والوجود هي آيات قوتي
Zatidürür bidayətim
خلودي موصوف في جوهري
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
تعرفني من هذه العلامة ولكني احذر فلا علامة قادرة على احتوائي
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
لا يمكن احتوائي ، لا يمكن احتوائي، لا يمكن احتوائي
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
أنا لا يمكن احتوائي، انا لا يمكن احتوائي ، لا يمكن احتوائي
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
أنا لا يمكن احتوائي، انا لا يمكن احتوائي ، لا يمكن احتوائي
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
انا الذرة وانا الشمس ، انا اربعة وخمسة كما ستة
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
لا تنظر لوجهي لتعرف وصفي فلا وصف يتسع لي
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gənci-nihan mənəm mən uş
أنا الكنز المخفي يا خادمي
Eyni-əyan mənəm, mən uş
انا البيان الظاهر يا خادمي
Gövhəri-kan mənəm, mən uş
انا منجم الكنز يا خادمي
Bəhrəvü kana sığmazam
لكن حتى المحيطات لا تستطيع احتوائي
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
انا السهم وانا القوس وانا العجوز وانا الشاب
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
انا الكنز الأبدي لكن لا كنز يقدر على احتوائي
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
الحقيقة قد تظهر يوماً نسيمية ، هاشمية او قرشية
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
علامات قوتي تحتوي الوجود ، لكن لا آيات قادر على احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Sığmazam
لا يمكن احتوائي
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
انا القشرة وانا النواة انا مؤيد يوم القيامة وحامل الصراط
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam
لذلك جهز رداء لذلك اليوم فلا تقدر على احتوائي في متجرك
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
انا العسل وانا السكر والشمس والقمر انا
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam
أضفي روحا على كل شيء لكن لا روح في الوجود أتسع بها
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
لديّ جحيمان ، أنا لا أتناسب مع هذا الجحيم ،
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
انا جوهرة بلا مكان ولكني لا أتسع لكلا العالمين
Mən bu cahana sığmazam
كلا العالمين لا يقدران على احتوائي
Mən bu cahana sığmazam
كلا العالمين لا يقدران على احتوائي
Mən bu cahana sığmazam
كلا العالمين لا يقدران على احتوائي

[English Translation] Nasimi Lyrics

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
The two worlds are contained in Me
But I will not be contained in these worlds
I cannot be contained in being or in the engendered world

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
I am the Treasure* of no abode,
But I will not be contained in these worlds

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
I am the arrow, I am the bow, I am the old, I am the young

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
The two worlds are contained in Me
But I will not be contained in these worlds

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam.
I am the Treasure of no abode,
But I will not be contained in these worlds

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm,
I am the particles, I am the Sun
I am the Four**, and I am Five and the Six more***

Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam.
See [the universe as] My face and describe it,
as I will not be contained in your description

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
The two worlds are contained in Me
But I will not be contained in these worlds

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
I am the Treasure of no abode,
I will not be contained in being or in the engendered world

Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
I am the burning bush, I am the rock that ascended to Heaven

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
The two worlds are contained in Me,
But I will not be contained in these worlds

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam.
I am the Treasure of no abode,
I will not be contained in being or in the engendered world

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm,
I am the particles, I am the Sun,
I am the Four, and I am Five and the Six more

Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam.
See [the universe as] My face and describe it,
as I will not be contained in your description

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
The two worlds are contained in Me,
But I will not be contained in these worlds

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
I am the Treasure of no abode,
I will not be contained in being or in the engendered world

Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün,
In short, [the carpet of] Divine Command (kun) in the Universe found manifestation in Me so that

Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam.
you would know Me by these signs,
but beware! I cannot be contained in signs.

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm,
I am the arrow, I am the bow, I am the old, I am the young

Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam.
I am the Treasure of no abode,
I will not be contained in being or in the engendered world

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Even though today I may be a Nasimi, a Hashimi, a Qurayshi****

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm,
I am the arrow, I am the bow, I am the old, I am the young

Dövləti-cavidan mənəm,
I am the Eternal Treasure

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm,
Even though today I may be a Nasimi, a Hashimi, a Qurayshi

Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
From Me the signs of My power find existence,
But I will not be contained in My sign of power

sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
I cannot be contained, I cannot be contained,
I will not be contained,
I cannot be contained

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm,
I am the arrow, I am the bow, I am the old, I am the young

Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam.
I am the Eternal Treasure,
But I will not be contained in a jewelry box

sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
I cannot be contained, I cannot be contained,
I will not be contained,
I cannot be contained

Kövni-məkandır ayətim, zatidürür bidayətim,
Being and existence are the signs of My power,
My Eternity is in My Essence

Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam.
Know Me by this sign, but beware! I will not be contained in signs.

sığmazam, sığmazam, sığmazam
I cannot be contained, I cannot be contained,
I will not be contained,

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
The two worlds are contained in Me,
But I will not be contained in these worlds

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam.
I am the Treasure of no abode,s
I will not be contained in being or in the engendered world

Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm,
I am the particles, I am the Sun,
I am the Four, and I am Five and the Six more

Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam.
See [the world as] My face and describe it,
as I will not be contained in your description

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
The two worlds are contained in Me,
But I will not be contained in these worlds

Gənci-nihan mənəm mən uş,
I am the Hidden Treasure, o My servant,

Eyni-əyan mənəm, mən uş,
I am the manifest, I am, My servant

Gövhəri-kan mənəm, mən uş,
I am the treasure mine, o My servant

Bəhrəvü kana sığmazam.
But I cannot be contained in the oceans and mines.

Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm,
I am the arrow, I am the bow, I am the old, I am the young

Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam.
I am the Treasure of no abode,
I will not be contained in being or in the engendered world

Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm,
Even though today I may be a Nasimi, a Hashimi, a Qurayshi

Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
From Me the signs of My power find existence,
But I will not be contained in My sign of power

sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
I cannot be contained, I cannot be contained,
I will not be contained,
I cannot be contained

Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm,
I am the shell, I am the kernel,
I am the upholder of the Doomsday and Suspender of the Bridge*****

Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam.
So you make a robe out of this cloth for such a day,
For I will not be contained in your store,

Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm,
I am the sugar, I am the honey, I am the Sun, I am the Moon,

Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam.
I bestow spirit to all things, But I will not be contained in spirit

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam,
The two worlds are contained in Me,
But I will not be contained in these worlds

Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
I am the Treasure of no abode,
I cannot be contained in being or in the engendered world

Mən bu cahana sığmazam
I will not be contained in these worlds

*An allusion to the saying of the Prophet (a hadith qudsi wherein God speaks through the Prophet): ‘I was a Hidden Treasure and I longed to be known. So I created the creatures and they came to know Me.’
**An allusion to the Four Rightly Guided Caliphs
***An allusion to the Five Ahl al-Kisa (People of the Cloak: the Prophet, Ali, Fatimah, Hasan and Hossein) and to other revered figures
**** Names of tribes/families
*****An allusion to the bridge (al-sirat) that human beings must cross after death to enter Paradise.

[Indonesian Translation] Nasimi Lyrics

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Aku lah anak panah, (dan) aku lah busur, aku lah orang tua, (dan) aku lah pemuda
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Aku lah partikel, Aku lah Mentari, Aku lah empat, lima, enam dan seterusnya
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Melihat wajahku dan Ku Menggambarkannya, sebagaimana Diriku tak terkandung didalamnya
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
Aku lah semak belukar yang terbakar, (dan) Aku lah batu yang naik ke langit
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Aku lah partikel, Aku lah Mentari, Aku lah empat, lima, enam dan seterusnya
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Melihat wajahku dan Ku Menggambarkannya, sebagaimana Diriku tak terkandung didalamnya
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün
Singkatnya, perintah Ilahi di semesta ini, menemukan perwujudan dalam diriku.
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
Kau bisa mengetahui perwujudan Diriku dari tanda-tanda itu, tapi perhatikanlah, Aku tak terkandung dalam itu
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Aku lah anak panah, (dan) aku lah busur, aku lah orang tua, (dan) aku lah pemuda
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Diriku adalah khazanah abadi, tapi Diriku tak akan ada dalam kotak perhiasan
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Meskipun hari ini Aku adalah seorang Nasimi, Hasyimi, ataupun Quraisyi
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Aku lah anak panah, (dan) aku lah busur, aku lah orang tua, (dan) aku lah pemuda
Dövləti-cavidan mənəm
Aku lah khazanah abadi
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Meskipun hari ini Aku adalah seorang Nasimi, Hasyimi, ataupun Quraisyi
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Dari Aku, tanda-tanda kekuasaan ku menemukan keberadaan, tapi Ku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Aku lah anak panah, (dan) aku lah busur, aku lah orang tua, (dan) aku lah pemuda
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Diriku adalah khazanah abadi, tapi Diriku tak akan ada dalam kotak perhiasan
Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung

Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Kövni-məkandır ayətim
Para makhluk dan keberadaan(ku) adalah tanda-tanda kekuasaanku
Zatidürür bidayətim
Keabadian adalah esensiku
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
Kau bisa mengetahui perwujudan Diriku dari tanda-tanda itu, tapi perhatikanlah, Aku tak terkandung dalam itu
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Diriku tak terkandung, diriku tak terkandung
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
Tak terkandung Diriku, tak terkandung Diriku
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
Tak terkandung Diriku, tak terkandung Diriku
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Aku lah partikel, Aku lah Mentari, Aku lah empat, lima, enam dan seterusnya
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Melihat wajahku dan Ku Menggambarkannya, sebagaimana Diriku tak terkandung didalamnya
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gənci-nihan mənəm mən uş
Aku adalah khazanah tersembunyi, wahai hambaku
Eyni-əyan mənəm, mən uş
Diriku ini nyata, wahai hambaku
Gövhəri-kan mənəm, mən uş
Diriku adalah harta karun milikku, wahai hambaku
Bəhrəvü kana sığmazam
Tapi Aku takkan terkandung dalam samudra
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Aku lah anak panah, (dan) aku lah busur, aku lah orang tua, (dan) aku lah pemuda
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Diriku adalah khazanah abadi, tapi Diriku tak akan ada dalam kotak perhiasan
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Meskipun hari ini Aku adalah seorang Nasimi, Hasyimi, ataupun Quraisyi
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Dari Aku, tanda-tanda kekuasaan ku menemukan keberadaan, tapi Ku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Sığmazam
Aku tak terkandung
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
Aku lah kerak, Aku lah Inti, Aku lah penegak hari kiamat dan Jembatan (Siratal Mustaqim)
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam
Kalian membuat jubah dari kain ini untuk hari itu, karena Aku tak akan terkandung didalamnya
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
Aku lah gula, Aku lah madu, Aku lah Mentari, Aku lah Rembulan
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam
Ku berikan Ruh kepada segala hal, tapi Aku tak terkandung didalamnya
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Dua dunia terkandung dalam Diriku, tapi Aku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Aku lah harta karun (yang tiada tempat tinggal), Aku tak akan terkandung dalam makhluk ataupun ciptaan
Mən bu cahana sığmazam
Ku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Mən bu cahana sığmazam
Ku tak terkandung dalam dunia-dunia ini
Mən bu cahana sığmazam
Ku tak terkandung dalam dunia-dunia ini

[Persian Translation] Nasimi Lyrics

Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
من تیر هستم ، من کمان هستم ، پیر هستم ، جوان هستم ،
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
من ذره هستم ، من خورشید هستم ، من تزار و پنج و شش هستم
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
نسخه را با بیانیه ببینید ، زیرا من متن آن را ندارم.
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
درختی که در آتش است منم، سنگی که به آسمان رفت منم
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
من ذره هستم ، من خورشید هستم ، من تزار و پنج و شش هستم
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
نسخه را با بیانیه ببینید ، زیرا من متن آن را ندارم.
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Ərşlə fərşü kafü nun məndə bulundu cümlə çün
عرش و کف برای یک جمله در من بود
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
شما من را با این نشان می شناسید ، بدانید که من این نشان را ندارم.
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
من تیر هستم ، من کمان هستم ، پیر هستم ، جوان هستم ،
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
من اهل دولت هستم و در آینه جای نمی گیرم.
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
اگرچه امروز من نسیمی هستم ، هاشمی ، قریش
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
من تیر هستم ، من کمان هستم ، پیر هستم ، جوان هستم ،
Dövləti-cavidan mənəm
من اهل دیار جاوید هستم
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
اگرچه امروز من نسیمی هستم ، هاشمی ، قریش
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
نشان من از من بزرگتر است، من در نشان و جلال نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
من تیر هستم ، من کمان هستم ، پیر هستم ، جوان هستم ،
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
من اهل دولت هستم و در آینه جای نمی گیرم.
Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم

Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Kövni-məkandır ayətim
هستی نشان من است
Zatidürür bidayətim
ذاتم ابتداست
Sən bu nişanla bil məni, bil ki, nişana sığmazam
شما من را با این نشان می شناسید ، بدانید که من این نشان را ندارم.
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
من نمی توانم متناسب باشم ، نمی توانم متناسب باشم ، نمی توانم متناسب باشم
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
نمی گنجم من، نمی گنجم من، نمی گنجم
Sığmazam mən, sığmazam mən, sığmazam
نمی گنجم من، نمی گنجم من، نمی گنجم
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
من ذره هستم ، من خورشید هستم ، من تزار و پنج و شش هستم
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
نسخه را با بیانیه ببینید ، زیرا من متن آن را ندارم.
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gənci-nihan mənəm mən uş
من یک جوان بودم ،
Eyni-əyan mənəm, mən uş
من همان هستم ، من همان هستم ،
Gövhəri-kan mənəm, mən uş
من جواهر خون هستم ،
Bəhrəvü kana sığmazam
من می توانم میوه مناسب باشم
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
من تیر هستم ، من کمان هستم ، پیر هستم ، جوان هستم ،
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
من اهل دولت هستم و در آینه جای نمی گیرم.
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
اگرچه امروز من نسیمی هستم ، هاشمی ، قریش
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
نشان من از من بزرگتر است، من در نشان و جلال نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Sığmazam
نگنجم
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
من هم مروارید هستم و هم مروارید.
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam
من نمی توانم با این پارچه در این فروشگاه جا بگیرم.
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
من شکر با عسل هستم ، من خورشید هستم ، ماه هستم
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam
من از نظر معنوی می بخشم ، از نظر معنوی متناسب نیستم.
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
من دو جهان دارم ، من در این جهان نمی گنجم
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
من جواهر هستم ، نمی توانم در جای قدیمی قرار بگیرم.
Mən bu cahana sığmazam
در این دنیا نگنجم
Mən bu cahana sığmazam
در این دنیا نگنجم
Mən bu cahana sığmazam
در این دنیا نگنجم

COMMENTS

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x